Giải pháp thiết kế

Blog Archives

Điều kiện bầu trời và Lượng mưa

Khi chuyển động, mặt trời có thể gặp phải các điều kiện bầu trời làm tăng cường ánh sáng hoặc che khuất nó. Điều quan trọng là cần phải hiểu rõ những yếu tố này và xét tới chúng khi thiết kế các công trình không tiêu hao năng lượng….

Các giải pháp mới đăng