Giải pháp thiết kế

Blog Archives

Gió và Hoa Gió

Gió tạo ra thông gió tự nhiên và thường làm mát công trình và con người bởi chúng tăng tốc độ truyền nhiệt. Tốc độ và hướng gió thay đổi trong ngày và quanh năm, và khó dự đoán hơn so với chuyển động của mặt trời. Hiểu về mô…

Các giải pháp mới đăng