Giải pháp thiết kế

Blog Archives

Thiết bị tiết kiệm nước

 Thiết bị vệ sinh tiết kiệm nước bao gồm các đầu vòi hoa sen có dòng chảy chậm, vòi rửa với cơ chế ngắt tự động, xí và tiểu nam tiết kiệm nước. Thiết bị máy tiết kiệm nước bao gồm máy rửa chén, máy giặt, và các thiết bị…

Các giải pháp mới đăng