Giải pháp thiết kế

Blog Archives

Thu nước mưa

Thu nước mưa có nghĩa là thu và lưu trữ nước mưa rơi trên khuôn viên công trình (thường là mái). Nước này sau đó thường được sử dụng cho tưới tiêu, nhà vệ sinh hoặc các nhu cầu sử dụng nước xám khác, mặc dù nó có thể uống…

Các giải pháp mới đăng