Giải pháp thiết kế

Blog Archives

Tầm nhìn

Tầm nhìn là khả năng cho phép người sử dụng công trình có thể nhìn thấy cảnh quan, đồ vật và con người bên ngoài công trình. Đối với nhiều người sử dụng, khả năng nhìn từ không gian của họ hoặc khu vực công cộng là yếu tố lớn…

Vận hành và bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng

Vận hành và bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng (O&M) là hoạt động nhằm giữ hệ thống chiếu sáng hoạt động ở mức độ tối ưu nhất trong suốt vòng đời của công trình. Với vai trò là một nhà thiết kế, lựa chọn của bạn có thể tác động…

Điều chỉnh chiếu sáng và ánh sáng tự nhiên

Hệ thống điều chỉnh chiếu sáng nhân tạo và ánh sáng tự nhiên là hệ thống có chức năng điều chỉnh lượng ánh sáng tự nhiên và ánh sáng nhân tạo trong phòng dựa trên điều kiện độ sáng, mật độ người sử dụng và trong một số trường hợp…

Thiết bị chiếu sáng và bố trí

Thiết bị chiếu sáng là các trang thiết bị phần cứng cần thiết để giữ và vận hành nguồn ánh sáng nhân tạo. Trong quá trình thực hiện phối hợp giữa chiếu sáng tự nhiên và chiếu sáng nhân tạo thì việc lựa chọn thiết bị chiếu sáng và bố…

Các nguồn ánh sáng điện

Bạn không thể chỉ sử dụng ánh sáng tự nhiên để chiếu sáng cho một không gian trong suốt cả ngày, chính vì thế, bạn sẽ cần phải biết cách tối ưu hóa và nâng cao hiệu quả cho thiết kế hệ thống chiếu sáng nhân tạo. Có nhiều nguồn…

Các giải pháp mới đăng