Giải pháp thiết kế

Blog Archives

Chiếu sáng tự nhiên

Chiếu sáng tự nhiên là giải pháp thiết kế thụ động chính cho công trình. Việc cho phép ánh sáng mặt trời đi vào bên trong công trình sẽ ảnh hưởng tới không chỉ tiện nghi nhìn mà còn cả tiện nghi nhiệt. Việc hiểu được ánh sáng đi vào bên trong công trình như thế nào…

Các giải pháp mới đăng