Giải pháp thiết kế

Blog Archives

Điều chỉnh chiếu sáng và ánh sáng tự nhiên

Hệ thống điều chỉnh chiếu sáng nhân tạo và ánh sáng tự nhiên là hệ thống có chức năng điều chỉnh lượng ánh sáng tự nhiên và ánh sáng nhân tạo trong phòng dựa trên điều kiện độ sáng, mật độ người sử dụng và trong một số trường hợp…

Các giải pháp mới đăng