Giải pháp thiết kế

Blog Archives

Thiết bị chiếu sáng và bố trí

Thiết bị chiếu sáng là các trang thiết bị phần cứng cần thiết để giữ và vận hành nguồn ánh sáng nhân tạo. Trong quá trình thực hiện phối hợp giữa chiếu sáng tự nhiên và chiếu sáng nhân tạo thì việc lựa chọn thiết bị chiếu sáng và bố…

Các giải pháp mới đăng