Giải pháp thiết kế

Blog Archives

Màu sắc của ánh sáng

Nhiệt độ màu Để có được sự tiện nghi nhìn tốt, ánh sáng cần phải có chất lượng và màu sắc thích hợp. Ánh sáng có thể tạo cảm giác lạnh hoặc âm. Nó được xác định bằng “Nhiệt độ màu” và được đo bằng độ Kelvin. Nhiệt độ màu…

Phân bố ánh sáng & hiện tượng chói

Để có được sự tiện nghi nhìn tốt, ánh sáng không chỉ cần có độ sáng phù hợp mà còn cần phải được phân bố tốt.  Hiện tượng chói Các khu vực có độ sáng cao đặt ngay cạnh khu vực có độ sáng thấp sẽ gây ra hiện tượng…

Đo lường ánh sáng

Để thiết kế tạo được sự tiện nghi về ánh sáng, bạn cần phải biết các đại lượng đo lường ánh sáng. Việc đo và nhận biết ánh sáng có thể là một vấn đề mang tính chuyên môn cao. Để phân tích ánh tự nhiên hiệu quả đòi hỏi…

Các nguyên tắc cơ bản của chiếu sáng

Mức độ tiện nghi nhìn được xác định bằng việc phân bố và mức độ chiếu sáng. Nó không chỉ bao gồm độ sáng mà còn là cả màu sắc của ánh sáng cũng như khả năng lan tỏa ánh sáng sang các không gian xung quanh. Mục tiêu thiết…

Các giải pháp mới đăng