Giải pháp thiết kế

Blog Archives

Màu sắc của ánh sáng

Nhiệt độ màu Để có được sự tiện nghi nhìn tốt, ánh sáng cần phải có chất lượng và màu sắc thích hợp. Ánh sáng có thể tạo cảm giác lạnh hoặc âm. Nó được xác định bằng “Nhiệt độ màu” và được đo bằng độ Kelvin. Nhiệt độ màu…

Các giải pháp mới đăng