Giải pháp thiết kế

Blog Archives

Phân bố ánh sáng & hiện tượng chói

Để có được sự tiện nghi nhìn tốt, ánh sáng không chỉ cần có độ sáng phù hợp mà còn cần phải được phân bố tốt.  Hiện tượng chói Các khu vực có độ sáng cao đặt ngay cạnh khu vực có độ sáng thấp sẽ gây ra hiện tượng…

Các giải pháp mới đăng