Giải pháp thiết kế

Blog Archives

Tầm nhìn

Tầm nhìn là khả năng cho phép người sử dụng công trình có thể nhìn thấy cảnh quan, đồ vật và con người bên ngoài công trình. Đối với nhiều người sử dụng, khả năng nhìn từ không gian của họ hoặc khu vực công cộng là yếu tố lớn…

Các giải pháp mới đăng