Gạch Lát Vỉa Hè 2 Lớp

Công ty Cổ phần vật liệu không nung 567

gach-lat-via-he
Product features
Khi sản xuất gạch block lát hè 2 lớp, Thiết bị làm lớp màu tự động sẽ được gắn với máy chính STAR-600 và cùng phối hợp một cách tự động.
* QUÁ TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG VÀ TRỘN LIỆU LỚP THỨ HAI (lớp bê tông đáy)
 Tương tự như đã mô tả trong trong phần sản xuất gạch block.
          *. ĐỊNH LƯỢNG VÀ TRỘN LIỆU CHO LỚP MÀU BỀ MẶT
Quá trình định lượng được thực hiện thủ công, Công nhân vận hành chuyên trách sẽ cân cát vàng sàng mịn, xi măng xám hoặc xi măng trắng tuỳ theo yêu cầu cùng với bột màu theo tỷ lệ định trước cho mỗi mẻ trộn, sau đó đổ vào máy trộn số 24. Nước được cấp vào máy trộn theo một tỷ lệ định trước. Tất cả được trộn và sau đó đổ xuống băng tải số 23 và đổ lên phễu của thiết bị làm màu tự động.
* QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT:
Quá trình sản xuất gạch lát hè hai lớp được thực hiện trên máy STAR-600FM giống như gạch block xây tường, chỉ khác ở chỗ sau khi nạp lớp đế bê tông xong, khuôn trên sập xuống ép sơ bộ lần thứ nhất (có thể có hoặc không rung), sau đó rút lên, hộp nạp liệu lớp màu tiến vào nạp lớp bề mặt cho viên gạch, sau rút ra và khuôn trên sập xuống, lúc này mới rung ép tạo hình ra viên gạch. Quá trình dỡ khuôn tiếp theo, đẩy pallet gạch ra, xếp gạch, dỡ gạch….hoàn toàn giống như sản xuất gạch block.

Contact Details

Công ty Cổ phần vật liệu không nung 567

Lô N6 - Đường N5 - KCN Hòa Xá - TP.Nam Định

City: Nam Định

Phone Number: 03503.673.000

Email: info@gachkhongnung567.vn

Website: http://gachkhongnung567.vn/

The contents of this Product Data Sheet has been compiled from information supplied by the company and/or their agents and are not necessarily endorsed by Fairventures Worldwide FVW gGmbH and E4G Project. Whilst every effort has been made to ensure accuracy in the preparation of this Product Data Sheet, Fairventures Worldwide FVW gGmbH and E4G Project accept no responsibility for any errors or omissions that may occur.