Tư Vấn Vận Hành Hiệu Quả Nhà Máy Nhiệt Điện

BK Environment& Energy JSC

tu-van-van-hanh
Product features

Vận hành hiệu quả Hệ thống tuần hoàn làm mát bình ngưng – Steam Surface Condenser and Water Circulating System Improvement in Effciciency

Trong nhà máy nhiệt điện đốt than dùng tuabin ngưng hơi, hệ thống tuần hoàn bình ngưng làm nhiệm vụ rất quan trọng trong chu trình nhiệt. Nó giúp thải một nhiệt lượng rất lớn (khoảng 40 – 45%) lượng nhiệt mà nước nhận được từ lò hơi. Tuy nhiệt lượng phải thải đi là lớn nhưng lại phải diễn ra ở điều kiện nhiệt độ thải nhiệt gần với nhiệt độ môi trường. Chính vì vậy mà hiệu quả thải nhiệt của nó và do đó hiệu quả của chu trình nhà máy nhiệt điện bị phụ thuộc rất mạnh và nhậy cảm vào những yếu tố môi trường và điều kiện truyền nhiệt trong bình ngưng.

Lý thuyết chu trình nhiệt và cả thực tế vận hành ở các nhà máy nhiệt điện đã chứng minh rất rõ một điều là chỉ cần một sự thay đổi nhỏ về điều kiện truyền nhiệt ở bình ngưng đã ảnh hưởng rất lớn tới hiệu suất chung của quá trình sản xuất điện, không giống như đối với thông số hơi mới ở đầu vào tuabin.

Có không ít người không thể nhận ra rằng một sự thay đổi tăng lên về nhiệt độ nước làm mát (nước tuần hoàn) vào bình ngưng khoảng 5 oC lại làm tăng tiêu hao than của tổ máy lên khoảng 2 – 3%.

Dưới đây, chúng tôi trình bầy một ví dụ tính thô về ảnh hưởng của nhiệt độ nước tuần hoàn vào làm mát bình ngưng tới hiệu suất của tổ máy và do đó ảnh hưởng tới tiêu thụ than cho tổ máy nhiệt điện.
Chi tiết
Nâng cao hiệu quả vận hành lò hơi, tiết kiệm tiêu thụ than ở nhà máy nhiệt điện – Steam Boiler Efficiency Improvement

Hiện nay ở Việt Nam đang triển khai xây dựng hàng loạt nhà máy và trung tâm nhiệt điện đốt than, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của đất nước. Những nhà máy mới, đang và sẽ được xây dựng này được thiết kế và xây dựng với tiêu chí hiện đại, hiệu suất cao và đảm bảo môi trường, phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh những nhà máy này vẫn còn những nhà máy nhiệt điện cũ, đã được xây dựng và vận hành từ lâu với công nghệ lạc hậu và suy giảm hiệu suất. Việc nhận dạng và khắc phục các tổn thất năng lượng trong các nhà máy này, cụ thể là khâu lò hơi đốt than sẽ có một ý nghĩa nhất định trong lĩnh vực sản xuất điện năng.

Nhà máy điện là cơ sở sản xuất có công nghệ rất phức tạp, bao gồm nhiều hệ thống với rất nhiều thiết bị công nghệ khác nhau nhưng lại liên hệ mật thiết với nhau. Trong mỗi hệ thống, mỗi thiết bị, mức độ tổn thất năng lượng cũng khác nhau. Vì vậy trước hết cần chú trọng việc vận hành và quản lý những hệ thống, thiết bị có tỉ lệ tổn thất năng lượng cao, đồng thời cần tập trung nghiên cứu tìm các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong các hệ thống và thiết bị này.

Thước đo tính kinh tế của nhà máy nhiệt điện là hiệu suất nhà máy, được thể hiện dưới dạng tỷ số của điện năng sản xuất ra và nhiệt lượng do nhiên liệu cung cấp cho nhà máy, nói cách khác, hiệu suất là một chỉ số gián tiếp thể hiện các tổn thất của nhà máy.

Chi tiết
Nâng cao hiệu quả kinh tế vận hành nhà máy nhiệt điện đốt than – Improve the Efficiency of a Coal-fired Thermal Power Plant

Nhiệt điện đốt than đang và sẽ được tăng cường tại nhiều tỉnh trên phạm vi cả nước ta. Đó là xu hướng tất yếu và hiện thực đã được thể hiện qua lịch sử phát triển năng lượng của các nước và trong các chính sách của Chính phủ nước ta trong thời gian qua. Từ trước tới nay, công tác nâng cao hiệu quả kinh tế vận hành dẫn đến tiết kiệm tiêu thụ than tại các nhà máy này đã được quan tâm nhưng vẫn còn nhiều điểm chưa được đúng mức do nhiều nguyên nhân xét về quan điểm tiết kiệm năng lượng.

Những điểm chưa thoả đáng đó đã tồn tại bắt đầu từ ngay tại các máy móc kỹ thuật, các công đoạn trong dây chuyền công nghệ sản xuất điện và công tác quản lý vận hành ngay tại chính các nhà máy, tiếp theo đó là từ sự nhận thức chưa thực sự thích đáng của các cấp quản lý vận hành nhà máy và cuối cùng là từ cả cơ chế phát triển ngành điện nói chung của đất nước cũng một phần chưa thực sự thúc đẩy hoạt động tiết kiệm năng lượng tại các nhà máy nhiệt điện.
Ngày nay, các chính sách phát triển ngành điện đã dần được cải thiện một cách tích cực:
– Thông tư 18/2010/TT-BCT của Bộ Công thương quy định về vận hành thị trường điện cạnh tranh.
– Thông tư 32/2010/TT-BCT của Bộ Công thương quy định về Hệ thống điện phân phối.
– Thông tư 41/2010-TT-BCT của Bộ Công thương quy định phương pháp xác định giá bán điện.
– Thông tư 05-2011/TT/BCT của Bộ Công thương quy định giá bán điện.
– Quyết định 268/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định biểu giá bán điện năm 2011.
– Quyết định 269/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về giá bán điện năm 2011.
Những văn bản pháp lý như trên sẽ dần đưa thị trường điện Việt Nam vào vận hành công khai và lành mạnh.

Ví dụ đơn giản dưới đây chỉ có tích chất phác hoạ để quý vị thấy được sự cần thiết và ý nghĩa vô cùng to lớn của hoạt động tiết kiệm năng lượng tại các nhà máy nhiệt điện đốt than.

Chi tiết

Contact Details

BK Environment& Energy JSC

số 15B đường Tạ Quang Bửu phường Bách Khoa Quận HBT Hà NỘI

City: Hà Nội

Phone Number: +(84-4) 3623.1060

Email: info@polytee.com.vn

Website: http://www.polytee.com.vn/

The contents of this Product Data Sheet has been compiled from information supplied by the company and/or their agents and are not necessarily endorsed by Fairventures Worldwide FVW gGmbH and E4G Project. Whilst every effort has been made to ensure accuracy in the preparation of this Product Data Sheet, Fairventures Worldwide FVW gGmbH and E4G Project accept no responsibility for any errors or omissions that may occur.