Posts by tag: Hiệu quả năng lượng

Đô thị sinh thái
Posted by
03 October

Đô thị sinh thái

“Eco” viết tắt của từ sinh thái trong cụm từ đô thị sinh thái “Ecocity”, vốn đọc chệch từ “Oikos” của tiếng Hy lạp cổ nghĩa là “gia đình” (“hộ...
0 0 1558 03 October, 2014 Chưa phân loại more