Tuần lễ Công trình Xanh Thế giới 2015
Posted by

Tuần lễ Công trình Xanh Thế giới 2015

Kể từ năm 2009, Tuần lễ Công trình Xanh thế giới trở thành sự kiện được tổ chức hàng năm nhằm đẩy mạnh vai trò của các công trình trong phát triển bền vững mang tính kết nối, tương tác và phổ biến hơn.

Là sự kiện lớn nhất được tổ chức bởi Hội đồng công trình xanh thế giới (WGBC) và các Hội đồng công trình xanh tại các quốc gia trên thế giới, chuỗi các hoạt động và sự kiện trong tuần lễ này được diễn ra từ kể ngày 21.09.2015 đến ngày 27.09.2015. Tuần lễ Công trình Xanh thế giới đã và đang góp phần thúc đẩy tiếng nói của cộng động phát triển toàn cầu.

Tuần lễ công trình Xanh thế giới năm nay chia sẻ câu chuyện về những thay đổi tích cực mà công trình xanh đem lại trên toàn thế giới: cắt giảm tiêu thụ năng lượng và khí thải, tiết kiệm nước, tránh lãng phí chôn lấp và nâng cao chất lượng công trình đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng.
Hàng trăm sự kiện của Tuần lễ được Hội đồng công trình xanh thế giới được cập nhật và công bố trên website www.worldgreenbuildingweek.org. Hội đồng công trình xanh tại mỗi quốc gia tự tổ chức các hoạt động với quy mô khác nhau. Một số lựa chọn Tuần lễ công trình xanh như bàn đạp cho sự kiện có quy mô lớn, một số khác coi đây là hoạt động để khuyến khích nhân viên, kết nối với chính phủ hoặc chia sẻ câu chuyện thành công.

0 0 1128 26 August, 2015 Uncategorized August 26, 2015
0 votes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook Comments