Posted by

Vai trò quan trọng của công trình xây dựng đối với biến đổi khí hậu – COP 21, Paris

Công trình xanh đã và đang trở nên vô cùng quan trọng trong giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu thông qua chiến dịch mới ‘Better build green’ (Tạm dịch Xanh hóa công trình xây dựng) của Hội đồng công trình xanh thế giới. Đây cũng là trọng tâm tại Hội nghị thượng đỉnh quốc tế lần thứ 21 về biến đổi khí hậu COP 21 tại Paris, nơi quy tụ các chính trị gia, chủ doanh nghiệp và các đàm phán viên của Liên hợp quốc.

Chiến dịch này, được mở đầu cho chuỗi đàm phán về biến đổi khí hậu. Ngày đàm phán về công trình xây dựng được tổ chức vào ngày 3 tháng 12 với mục đích làm nổi bật vai trò quan trọng của công trình xanh trong việc giảm lượng khí thải và tạo ra lợi ích kinh tế và xã hội nhằm hướng tới phương thức có hiệu quả chi phí tốt nhất để chống lại biến đổi khí hậu.

Theo Ông Terri Wills, Giám đốc Hội đồng công trình xanh thế giới, cho biết điểm nổi bật tại buổi đàm phán bao gồm những cơ hội lớn mà công trình xanh đóng góp cho nền kinh tế cũng như những cải thiện đối với con người về sức khỏe, hạnh phúc và năng suất lao động do công trình xanh mang lại. Ước tính rằng với các đặc tính xanh như cải thiện chất lượng không khí bên trong công trình giúp tăng 11% năng suất lao động.

Công trình xanh cũng chứng minh mang lại những tác động tích cực đối với môi trường trong việc giảm phát thải khí nhà kính. Hội đồng công trình xanh thế giới và cơ quan Năng lượng quốc tế  IEA đề xuất phải giảm 84 GT CO2 trước năm 2050 khi lĩnh vực xây dựng đóng góp trách nhiệm trong nỗ lực giảm thiểu nóng lên 2 độ trên toàn cầu. Hơn nữa, cùng ngày, Liên minh toàn cầu trong lĩnh vực công trình và xây dựng (Global ABC) đã ra mắt với mục tiêu đặt định hướng ở ngưỡng dưới 2 độ đối với ngành này.

Ngày công trình xây dựng cũng ra mắt một liên minh mới cùng với Global ABC của hơn 100 quốc gia, thành phố và các tổ chức có bao gồm Hội đồng công trình xanh thế giới và 74 Hội đồng công trình xanh các quốc gia, đưa ra cam kết INDC – đóng góp dự kiến, thông qua công trình xanh. Cho đến nay, ít nhất 40 quốc gia đã nêu cụ thể tòa nhà một trong những phương thức mà các quốc gia có thể đạt được INDCs của họ.

Tin từ asiagreenbuildings

0 0 1825 09 December, 2015 Trào lưu công trình xanh thế giới December 9, 2015
0 votes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook Comments